Strona GłównaO NasProjektyPracaKontaktGaleria
Geodezyjna obsługa inwestycji

W ramach geodezyjnej obsługi inwestycji wykonujemy:

 • mapy do celów projektowych i planistycznych (analogowe i cyfrowe),
 • badanie stanu władania,
 • kompleksow± obsługę geodezyjn± budowy,
 • inwentaryzację powykonawcz± zrealizowanych obiektów,
 • pomiary osiadania i odkształceń.

Przy wykonywaniu prac pomiarowych posługujemy się instrumentami geodezyjnymi wył±cznie renomowanych producentów, takich jak:

 • Trimble, Leica - odbiorniki GPS (RTK),
 • Topcon, Leica - tachimetry elektroniczne (posiadamy instrumenty o dokładno¶ci pomiaru k±ta +/- 0.5” ),
 • Leica, Zeiss - sprzęt do niwelacji precyzyjnej (analogowy i cyfrowy).

Dysponujemy kompletnym zestawem oprogramowania wspomagaj±cego prace geodezyjne i kartograficzne, w tym m.in.:

Budowa
 • Trimble Total Control (oprogramowanie do opracowania wyników pomiaru GPS),
 • GeoGenius - Spektra Precision (oprogramowanie do opracowania wyników pomiaru GPS),
 • GeoNet (kompleksowy system obliczeń geodezyjnych),
 • GeoNet Unitrans (oprogramowanie do przeliczeń współrzędnych pomiędzy wszystkimi układami występuj±cymi w Polsce),
 • C-Geo (kompleksowy system obliczeń geodezyjnych),
 • MicroStation (kompleksowe ¶rodowisko CAD),
 • Descartes, I/RasB, I/RasC (oprogramowanie wspomagaj±ce pracę z rastrami),
 • InRoads Site (oprogramowanie do produkcji numerycznego modelu terenu),
 • AutoCAD LT,
 • oprogramowanie własne.
Zobacz przykładowe projekty.