• W ramach poddziałania 1.1.3 ,,Inwestycje Małych i Średnich Przedsiębiorstw w nowe technologie'' Fotokart Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na zakup sprzętu i oprogramowania do prac związanych z innowacyjną hybrydową tachimetryczno-fotogrametryczną technologią pomiarów geodezyjnych.

    Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi nowymi rozwiązaniami technologicznymi i zakresem nowo świadczonych usług.

    W celu poprawnego wyświetlenia strony konieczne jest zainstalowanie najnowszej wersji Adobe Flash Player dostępnej pod adresem: http://get.adobe.com/flashplayer/