Strona GłównaO NasProjektyPracaKontaktGaleria
GPS

W sierpniu 2006 roku wdrożyli¶my własn± stacje referencyjn± GPS opart± na odbiorniku bazowym Trimble SPS 850 (pierwsze zastosowanie tego typu odbiornika w Polsce). Stacja umożliwia pracę w systemie RTK za pomoc± fal radiowych i technologii GPRS. Dysponujemy także ruchomymi odbiornikami Trimble R8, przystosowanymi do odbierania czterech sygnałów GPS. Odbiorniki te mog± służyć do pomiarów statycznych, jak i do pomiarów w czasie rzeczywistym o dokładno¶ci do 1 cm.

Stacja bazowa

Odbiornik bazowy SPS 850 pełni funkcję samodzielnego serwera i samodzielnie transmituje poprawki. Wykorzystuj±c technologię GPRS można wykonywać pomiar w czasie rzeczywistym RTK w odległo¶ci do ok. 40 km od stacji z dokładno¶ci± rzędu 10 cm, natomiast w odległo¶ci do 10 km od stacji dokładno¶ć pomiaru punktów jest na poziomie 1-2 cm. Usługa RTK z wykorzystaniem GPRS może być udostępniona użytkownikom posiadaj±cym odbiorniki dwuczęstotliwo¶ciowe za pomoc± Internetu.

Możliwe zastosowania stacji referencyjnej:

  1. opracowania geodezyjne,
  2. układy sterowania maszyn budowlanych,
  3. monitorowanie przemieszczeń,
  4. opracowania hydrologiczne (np. przekroje koryt rzecznych),
  5. pomiary w procesach badania zjawisk dynamicznych,
  6. inne opracowania inżynieryjne i naukowe.
Zapraszamy do zapoznania się z artykułem z magazynu Geodeta nr 4 2007 (143) pt. "Nie czekaj±c na rz±dowe" na temat naszej stacji referencyjnej GPS. Artykuł do pobrania w postaci pliku pdf: pobierz artykuł

Zobacz przykładowe projekty.