• W ramach poddziałania 1.1.2 ,,Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa'' Fotokart Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania do prac związanych z monitoringiem przemieszczeń i skaningiem laserowym. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi nowymi rozwiązaniami technologicznymi i zakresem nowo świadczonych usług.

    W celu poprawnego wyświetlenia strony konieczne jest zainstalowanie najnowszej wersji Adobe Flash Player dostępnej pod adresem: http://get.adobe.com/flashplayer/

  • W ramach poddziałania 1.1.2 "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa" Fotokart Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie na zakup sprzętu i oprogramowania związanego z wdrożeniem zinte- growanej technologii pomiarowej do obsługi inwestycji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi nowymi rozwiązaniami podnoszącymi jakość świadczo- nych usług.
PROGRAM REGIONALNY
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI
Województwo Zachodniopomorskie UNIA EUROPEJSKA
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego