Projekty zrealizowane przez Fotokart Sp. z o.o. w ramach poddziałania 1.1.2 "Inwestycje w małe i średnie przedsiębiorstwa"

W ramach poddziałania 1.1.2 "Inwestycje w małe i średnieprzedsiębiorstwa" Fotokart Sp. z o.o. uzyskała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 na zakup sprzętu i oprogramowania związanego z wdrożeniem zintegrowanej technologii pomiarowej do obsługi inwestycji. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi nowymi rozwiązaniami podnoszącymi jakość świadczonych usług.