Strona GłównaO NasProjektyPracaKontaktGaleria
Trójwymiarowe miasta

Numeryczny model przestrzenny tworzymy w oparciu o dane pochodz±ce ze specjalistycznego pomiaru fotogrametrycznego. Dane te mog± być uzupełnione - w zależno¶ci od potrzeb klienta - o dane z pomiarów bezpo¶rednich, a także np. o zdjęcia elewacji budynków.

Elementami składowymi modelu s±:
Model 3D
  • powierzchnia terenu (DTM),
  • budynki i budowle,
  • drogi i wody,
  • zwarte kompleksy zieleni,
  • pojedyncze drzewa,
  • inne elementy - na życzenie klienta.
Wszystkie dane rejestrowane s± przestrzennie i w takiej postaci s± przechowywane.

Model przestrzenny to doskonały materiał dla:
  • urbanistów, planistów, architektów,
  • operatorów telefonii komórkowej,
  • operatorów ł±czno¶ci radiowej.
Model taki, "ubrany" w tekstury wykonane na podstawie zdjęć naziemnych elewacji poszczególnych budynków daje możliwo¶ć stworzenia wirtualnej kopii otaczaj±cego nas ¶wiata.

Zobacz przykładowe projekty.