Skip to content

ROZBUDOWA LNG ŚWINOUJŚCIE

Rozbudowa Terminalu LNG w Świnoujściu dzieli się na dwa projekty: Projekt I – SCV i Projekt II – Zbiornik i Nabrzeże. Infrastruktura
regazyfikacyjna opiera się na regazyfikatorach SCV. Projekt I to zwiększenie istniejącej instalacji o m.in. dodatkowe dwa regazyfikatory SCV (ang. Submerged
Combustion Vaporiser). Projekt II to budowa nowego zbiornika LNG o pojemności ok. 180 tys. m3 brutto wraz z towarzyszącymi instalacjami i urządzeniami i
połączeniem technologicznym z istniejącą infrastrukturą oraz budowa nowego nabrzeża statkowego do rozładunku, załadunku i bunkrowania LNG wraz z dedykowaną
estakadą przesyłową.