Skip to content

GEODEZJA

Zapewniamy pełną obsługę geodezyjną na każdym etapie powstawania oraz
eksploatacji obiektów budowlanych i inżynieryjno – przemysłowych.

Kompleksowa obsługa geodezyjna budowy

Zrealizowane projekty potwierdzają, że jesteśmy w stanie sprostać każdemu wyzwaniu budowlanemu i inżynieryjnemu w zakresie geodezji i metrologii geodezyjnej.
Geodezja
Geodezja

Zakładanie osnów geodezyjnych

Zajmujemy się projektowaniem, zakładaniem i modernizacją osnów geodezyjnych dla potrzeb administracji publicznej, jak również na potrzeby budów i pomiarów odkształceń i przemieszczeń.

Opracowania do celów projektowych, prawnych
i planistycznych.  

Wykonujemy i aktualizujemy wielkoskalowe numeryczne mapy (ewidencyjne, zasadnicze i tematyczne), które stanowią podstawę do projektowania oraz tworzenia systemów informacji geograficznej.

Geodezja
Geodezja

Pomiary osiadania i odkształceń

Wykonujemy szereg różnorodnych prac związanych z pomiarem odkształceń, przemieszczeń i deformacji urządzeń przemysłowych czy konstrukcji budowlanych, jak również całych obiektów budowlanych wraz z otoczeniem, w tym fabryk i kompleksów kubaturowych.

Inwentaryzacja powykonawcza

Na zakończenie inwestycji budowlanej wykonujemy inwentaryzacje powykonawczą wykonanych prac.

Geodezja