Skip to content

GEOINFORMATYKA

Wykonujemy skanowanie laserowe, fotomapy i ortofotomapy,
wirtualne modele 3D oraz naloty fotogrametryczne

Fotomapy i ortofotomapy

Zajmujemy się projektowaniem nalotów fotogrametrycznych. Wykonujemy zdjęcia lotnicze oraz aerotriangulację analityczną. Na podstawie zebranych danych sporządzamy cyfrowe fotomapy i ortofotomapy.
Geoinformatyka
Geoinformatyka

Miasta 3D

Numeryczny model przestrzenny tworzymy w oparciu o dane pochodzące ze specjalistycznego pomiaru fotogrametrycznego. W zależności od potrzeb klienta model może być uzupełniony o dane z pomiarów bezpośrednich, a także np. o zdjęcia elewacji budynków.

Skanowanie laserowe 

Dzięki krótkiemu czasowi pomiaru jesteśmy w stanie skanować nawet z kilkudziesięciu stanowisk w ciągu jednego dnia, co w przypadku dużych i skomplikowanych obiektów oznacza bardzo krótki czas potrzebny do realizacji prac w terenie. Połączone skany tworzą jedną chmurę punktów odzwierciedlającą kształt obiektu z dokładnością od jednego do kilku milimetrów.

Geoinformatyka
Geoinformatyka

Zakładanie i modernizacja baz GESUT, BDOT 500, EGIB

Przetwarzamy mapy, rysunki techniczne, rejestry i wykazy oraz inne dane, z postaci analogowej na cyfrową poprzez skanowanie, digitalizację (wektoryzację), konwersję zbiorów cyfrowych z i do wybranych formatów, przeliczanie i transformację danych archiwalnych.